Регистрирай се
+ Предложи новина
16.10.2018

Националният инспекторат по образованието ще инспектира пилотно 90 училища

Националният инспекторат по образованието ще инспектира пилотно 90 училища

 Създаденият наскоро Национален инспекторат по образованието (НИО) ще направи пилотно инспектиране на 90 училища през тази учебна година. Същинската оценка на учебните заведения обаче ще започне през учебната 2019/20 г.

 Според новия училищен закон, влязъл в сила през 2016 г., училищата и детските градини у нас подлежат на задължителна оценка на всеки 5 години. Основната идея на инспектирането, което ще се прави от специално създадения за целта Национален инспекторат по образованието, е да даде независима и обективна оценка за образователните институции у нас с цел повишаване на качеството на българското образование. В бъдеще се очаква дори финансирането на училищата да започне да зависи от оценката им. Самите инспекции ще се извършват от вътрешни и външни инспектори - първите са държавни служители на НИО, а вторите ще се определят за всяка конкретна инспекция.

 До края на тази календарна година инспекции няма да има, тъй като се подготвя рамката за инспектиране. Тя ще опише правилата и процедурите при инспекция, критериите и индикаторите, по които ще бъде оценявано качеството на процеса и резултатите от обучението, възпитанието и социализацията във всяка институция - детска градина или училище. Утвърденият инструментариум ще бъде апробиран в реална инспекция на една представителна извадка от всички видове детски градини и училища, които съществуват в нашата система за предучилищно и училищно образование, в това число и частни. Ще се набележат около 90 училища и детски градини, 50 от които ще са професионални училища.

 Учебните заведения ще бъдат информирани месец преди посещението на инспекторите, като ще знаят датата на инспекцията и класовете, които ще бъдат оценявани. Ще се проверяват и документите на школата, но съществената част от инспекцията ще се базира на наблюдението на учебния процес. "След анализ на проведените пилотни инспекции ще направим корекции на критериите и индикаторите, като ще се съобразим и с получените предложения от публичното обсъждане", казва Андреева. Цялостното инспектиране на институциите в предучилищното и училищно образование пък се очаква да започне през септември 2019 г., като графикът на инспекциите за учебната 2019/20 г. ще бъде публикуван преди началото на учебната година.

 От сайта на институцията става ясно, че инспекторите от НИО няма да упражняват контролни функции спрямо ръководството на образователната институция и педагогическите специалисти. "Наблюдението на педагогическа ситуация/урок, учебна или производствена практика не цели оценяването на педагогическите специалисти, а подпомага обективния процес на изготвяне цялостна независима експертна оценка за качеството на образованието. Акцентът при инспектирането ще бъде върху откриване на силните страни на институцията и възможностите за подобрение", подчертават от инспектората.

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Предстои набирането на външни инспектори за новата структура. Кандидатите трябва да имат висше образование със степен магистър, както и поне 5 г. професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност. Външните инспектори ще преминат обучение в две фази - теоретична подготовка и практикум, като след всяка фаза ще полагат изпит. Таксата за обучението е 420 лв. Успешно преминалите обучението ще получат сертификат за външни инспектори и ще имат право да участват в инспектирането на училища и детски градини. Всяка инспекция ще се прави от екип от един водещ инспектор от НИО и двама външни инспектори. "Тъй като очакваме това да са педагогически специалисти от системата на предучилищното и училищното образование, които са на постоянни трудови договори в училище или детска градина и няма да могат непрекъснато в учебно време да отсъстват, за да правят инспекции, възнамеряваме да подготвим по-голяма база сертифицирани външни инспектори. За първата година на инспектиране планираме около 120 външни инспектори, които ще подготвим в три обучителни сесии - една през декември 2018 г. и две през 2019 г. - януари и май", посочва Андреева. Външните инспектори ще получават възнаграждение за всяка инспекция съответно на размера на отработените часове по часова ставка, съобразена със средната за системата, около 12 лв./час. Планираното време за една инспекция е до 20 часа. Вътрешните инспектори ще получават заплата от МОН и няма да получават допълнителни възнаграждения за всяка инспекция.

Създайте профил в УЧИТЕЛИ БГ - сайтът с най-много запитвания за уроци и курсове.
Регистрирайте се като:
Учител Треньор Детегледачка Детски психолог
Школа, Курсове Училище Занималня Спортен клуб Детска градина, ясла Детски клуб, център
Родител / Обучаем


Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ