+ Предложи новина
18.05.2023

Национална инициатива дава възможност на децата сами да управляват училището си

  Ученици ще получат възможност да участват във взимането на решения в училищния живот, сами да предлагат инициативи и да се включат в осъществяването им. Това предвижда националната инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“. Тя е подета през втория учебен срок от фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ) и Синдиката на българските учители (СБУ). Реализира се пилотно в едно училище от всяка област, за Пловдивска това е ОУ „Кочо Честеменски“.

  В инициативата  участват 28 учебни заведения с 18 030 ученици от 755 паралелки в начални, основни, средни училища и професионални гимназии. Обхванати са различни по големина учебни заведения и селища. Най-малкото школо е с 5 паралелки от 1. до 7. клас с общо 61 ученици, а най-голямото е средно с 68 паралелки и 1640 ученици. 17 са иновативни. Целта е обхванатите училища да създадат модел за структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка и в различни етапи на образователната система, като възрастните делегират на децата права и отговорности. Вторият учебен срок е определен, тъй като дава повече възможности за активности чрез ученическото самоуправление, което да продължи и през следващата година. 

 Училищата имат възможност да приложат иновативно нормативните разпоредби, като създадат структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка и споделят добрата практика с останалите училища в областта и на национално ниво. За целта всяко ще опише резултата и дейностите в училищен вестник, а всичките 28 после ще бъдат интегрирани в национална платформа.

 В ОУ "Кочо Честеменски" вече са избрани ученическите активи от по 5 деца в паралелка. По един представител участва в школския Ученически съвет. Всеки клас предлага свои инициативи. В ход е и събирането на идеи за лого, като най-сполучливият детски проект ще бъде дооформен с помощта на графичен дизайнер.

 Националната инициатива цели да покаже, че разширяването на правата на децата не само не е трудно, но е и полезно за целите училищни и местни общности. Реализира се със собствените ресурси на участниците, без външно финансиране - както следва да се разгръща ученическото самоуправление в рамките на всяка учебна година според действащата нормативна уредба.

Източник: www.marica.bg

Оценка 4.83 от 35 гласували

Създайте профил в УЧИТЕЛИ БГ - сайтът с най-много запитвания за уроци и курсове.
Регистрирайте се като:
Учител Треньор Детегледачка Детски психолог
Школа Училище Занималня Спортен клуб Детска градина, ясла Детски клуб, център
Родител / Обучаем


Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ