+ Предложи новина
02.07.2021

Дават Ковид сертификати на училища със 70% ваксинирани учители

 Училища, в които 70% от екипа е ваксиниран, ще получават специален сертификат от МОН. Целта е да се даде публичност на ангажираността на колективите там, обясни зам.-министърът на образованието Евгения Пеева-Кирова. Това ще е елемент от политиката на МОН за повишаване на броя ваксинирани учители и непедагогически персонал. Предстоят срещи и информационна кампания. Към момента статистиката е лоша, призна зам.-министърът. Делът на ваксинираните в системата е между 20 и 30%. Това е далече от нивата, които ще ни осигурят спокойствие за следващата учебна година, предупреди Евгения Пеева-Кирова. „Ако искаме да гарантираме в максимална степен присъствено обучение занапред, трябва да имаме и максимален брой ваксинирани. Наблюдаваме чуждия опит и това е основна препоръка и в държавите, които планират изцяло присъствена следваща учебна година“, обърна се към гилдията тя.

 И обяви, че МОН ще актуализира насоките, които бяха направени миналото лято във връзка с организацията на учебния процес по време на пандемия. Това ще стане въз основа на обстоен анализ, който се изработва в момента. Към директори, учители и родители вече бяха отправени по около 30 въпроса в онлайн анкети от МОН.  В окончателния анализ ще бъдат взети предвид и резултатите от матурите и националните външни оценявания. „В сравнение с предишните години те са по-високи, което дава повод за радост. Но трябва да отбележим, че определени ученици, които са мотивирани и подкрепени, са напреднали и в условия на онлайн обучение. В същото време  ученици в среда, която не ги подкрепя, вероятно са изостанали“, отчете Евгения Пеева-Кирова. Тя участва в деветата конференция на Център „Амалипе“ „Дигиталното включване в интеркултурна среда – мисия възможна“, която се провежда днес онлайн.

 Организаторите предупредиха, че обучението от разстояние  на места е довело до засилено отпадане от училище, има тенденция и за нов ръст на ранните бракове, което поставя под въпрос част от постигнатото в  резултат на механизма за връщане е задържане в клас. Макар че анализът все още не е готов, зам.-министърът на образованието очерта 4 основни тенденции. Първата е свързана с обезпечеността с устройства. Ще се търсят начини да се осигурят още, както и връзка с интернет.

 Проучване на „Амалипе“ сред 199 училища с деца от уязвими групи показва, че инвестираните досега 12 млн. лева от държавата за 16 000 устройства, както и пари по други програми, не са променили съществено ситуацията на терен. Причината е, че лаптопите бяха разпределени според броя ученици, а не според нуждите. Така малки училища, но с много деца от уязвими групи, са получили единични бройки, а големите, където почти всички ученици имат лично устройство – стотици. В тази връзка Евгения Пеева-Кирова обяви, че ще има преразпределяне на вече предоставени устройства, както и инвестиция в закупуване на още. Предстои заседание на комитета за наблюдение на ОП „Наука за образование и интелигентен растеж“, на което се очаква да бъде удължен проектът „Подкрепа за успех“. По него с допълнителни занимания се подкрепят учениците с дефицити.

 По отношение на безопасността при провеждане на учебни занятия отвъд хигиенните правила и носенето на маски фокусът ще е върху актуализиране на насоките и увеличаване на броя на ваксинираните педагози и непедагогически персонал.

 За преодоляване на психическия стрес и десоциализацията вече  стартира програма „Отново заедно“ на МОН съвместно с министерствата на финансите и на туризма. Тепърва ще оценим ефекта и ще препоръчаме на следващото правителство да продължи в тази посока.  Освен това училищата ще бъдат насърчени и в учебно време да провеждат спортни празници, чествания и други инициативи, които дават възможности за контакти между децата", каза зам.-министърът.

 Припомняме, че те бяха забранени заради пандемията, а миналата година МОН въведе и една допълнителна седмица за проектни дейности в края на учебната година, за да не се правят в учебно време екскурзии и подобен род празници, с които се губи учебно време. Проблем за МОН е събирането на надеждни данни. В момента информация е систематизирана по различен начин и в различни формати, по различно време. "Трудно верифицираме някои данни. Налага се цялостен преглед как те се събират и анализират, за да се взимат решения и да се очертават политики", каза още зам.-министърът. Тя се съгласи, че искането на справки увеличава административната тежест в училище. Но без коректни данни не можем да взимаме адекватни решения на политическо ниво, подчерта Евгения Пеева-Кирова. И призова анкетите, включително и пратените допълнителни добавки към тях,  да се попълват честно. Ако всички ни напишете, че сте се справили отлично с ОРЕС, няма да знаем къде са трудностите и да планираме дейности и квалификации, обърна се зам.-министърът към гилдията.

 Мащабното изследвание, което в момента е в ход  по подобие на сходно миналото лято, прави преглед на актуалната ситуация по отношение на деца, ученици, педагози, непедагогически персонал, директори, родители, уязвими групи с различен от българския майчин език, деца със СОП, деца в институции, професионални гимназии, деца на село. Анализът миналата година показал големи диспропорции и неефективно включване в обучителния процес в малките населени места.

 Темите, които ще бъдат обхванати, са обезпеченост с устройства и подготвеност на учителите за обучение в електронна среда от разстояние. Ще се отчетат също нивата на отпадане от училище и напредъкът по образователните цели – въз основа на резултатите от НВО и ДЗИ. Засичат се също промени на физическото и психическото здраве, както и колко са преболедувалите и ваксинираните. Друг акцент е как се случва упралението на онлайн обучение и управлението на кризи. Като се отчете какво работи, то ще бъде отразено в новите насоки за догодина. Ключова е и междуинституционалната координация между МОН, МЗ, МТСП и агенциите, които работят с деца от уязвими групи.  Ще се отчете работата на медиаторите, социалните работници и психолозите.

 Засилено внимание ще има и по отношение на извънкласните дейности. Тази учебна година те бяха ограничени заради противоепидемичните мерки и разделянето на класовете, но имат ключова роля за децата и училищните общности, посочи зам.-министърът. „Пропуснахме много време да подкрепим децата и училищата да се възстановят от изолацията“, каза тя.

 От Център „Амалипе“ настояват за максимално присъствена следваща учебна година, а ако се наложи отново превключване онлайн, това да се прави на местен принцип според локалната ситуация. След като през зимата при втората вълна  успяха да извоюват връщане присъствено на училища с по една паралелка в клас, от „Амалипе“ настояват и занапред да бъде така. Такова решение се подкрепя от 78% от директорите. Организацията дава препоръка също да се търси решение  за обезпечаване с устройства в учебни заведение, където няма. И да продължи работата по проект „Подкрепа за успех“, като в същото време се осигури и финансиране от бюджета за работата на медиаторите. По подобен начин се процедира след приключването на проекта „Твоят час“ за извънкласните дейности, които в момента се провеждат вече с пари от държавата. Нужно е и да се повишат възнагражденията на медиаторите, които в момента са на минимална работна заплата. Мрежата на „Амалипе“ от 300 учебни заведения с деца от уязвими групи настоява да бъде осигурен образователен медиатор за всяко учелно заведение, което има необходимост.

 По данни на МОН половината от училищата у нас са с концентрация на деца от уязвими групи. Това не означава ученици от малцинствата, направи уговорка председателят на „Амалипе“ Деян Колев. Критерият е образователният статус на семейството. Приема се, че при родители с по-ниско от средно образование детето е в риск. Училища, в които над 20% от семействата не са завършили гимназия, пък са с концентрация на ученици от уязвими групи.

 Проучване на „Амалипе“ през юни сред 199 такива училища, показва, че  през последната година от 55 на 61,4% се е увеличил делът на учебните заведения, които са обхванали почти всички ученици в онлайн учебния процес. В същото време 30,5% са тези, които са включили между половината деца и ¼. И почти не са останали учебни заведения с под 25% обхванати ученици. Удвоило се е участието в синхронно обучение и вече 2/3 от училищата включват в него поне половината си възпитаници.

 Проблем остава липсата на устройства в училища с деца от уязвими групи. Деян Колев даде пример с голямо градско училище с 1600 деца, от които само 10 нямат устройства, и малко селско с 80 ученици, където 50 са без техника. По сегашния регламент за разпределяне на устройствата голямото училище е получило 100 лаптопа, макар че малкото има по-голяма нужда. Затова от "Амалипе" искат занапред при разпределелянето да се комбинират два критерия - брой деца и потребности. Към момента 84% от учебните заведения ползват медиатор, през миналия юни са били 68 на сто.

 Ще настояваме не само да продължи работа проект „Подкрепа за успех“, но и да се увеличи финансирането по него, каза Деян Колев. И успокои, където сега изтичат договорите на медиаторите, да бъдат удължени с 1 година, защото програмата ще я има. След това ще стартира нова проект по програма, която няма да е „Наука и образование за интелигентен растеж“, а ще се фокусира само върху образованието.

Източник: www.marica.bg

Оценка 4.87 от 30 гласували

Създайте профил в УЧИТЕЛИ БГ - сайтът с най-много запитвания за уроци и курсове.
Регистрирайте се като:
Учител Треньор Детегледачка Детски психолог
Школа Училище Занималня Спортен клуб Детска градина, ясла Детски клуб, център
Родител / Обучаем


Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Последно търсени:
Уроци по Английски език в Люлин
Частни уроци по Математика Пловдив
Индивидуални уроци по Руски език
Тренировки по Футбол за деца в Плевен
Курсове Руски език Пловдив
Частни детски градини София
История 8 клас
Уроци по Италиански език София
Плуване ту София
Уроци по Брейк танци
Йога за всеки
Курсове по Английски Русе
Аржентинско Танго стъпки
Уроци по Рисуване за деца
Тренировки по Футбол за деца Славия
Шофьорски Курсове Ямбол
Зумба танци Бургас
Курс по Немски online
Индивидуално обучение по Английски език
Частни уроци по Английски Пловдив
Уроци по Английски език онлайн
Частни уроци по Френски Русе
Отслабване с Йога
Бокс тренировки Бургас
Курсове по Рисуване за възрастни
Училище за Фризьори
Курсове по Немски в Бургас
Частен учител по Гръцки
Уроци по Плуване за възрастни София
Уроци по Рисуване Варна
Обзавеждане на детски градини
Уроци по Математика Бургас
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ