Регистрирай се
5.0
image
0888 265 341
Изпрати съобщение
Рейтинг 5.0 от 1 потребител
gold
verified
plus

Танчо Агушев Учител

бул. „Васил Априлов“ 108 , 4002 Пловдив, България map
ет 2; ап. 13
0888 265 341
Учител по биология и актьорско майсторство в град Пловдив.
Място:
Онлайн
При учителя
При обучаемия
Обществено място
Език на преподаване:
Български език
Имам стаж:
над 10 години
Профилът е:
Прегледан: 4193 пъти
Посетители: 2097
Последно онлайн: 11.10.20
Преподавам Преподавам на Цена

Уроци по Биология

още »
цена по договаряне

Курсове по Актьорско майсторство и Театрално изкуство

цена по договаряне
Образование Град Специалност Степен Випуск
ПУ "Паисий Хилендарски" Пловдив Биология и химия Магистър 1995
Аграрен университет Пловдив Зоология Доктор
Сертификати и грамоти на Танчо Агушев
Допълнителна информация и професионален опит за Танчо Агушев

Europass автобиография.

 

Лична информация:

 

Фамилия(и) / Собствено име(на):

Агушев Христов Танчо.

Адрес(и):

4002 ПЛОВДИВ (БЪЛГАРИЯ).

Националност:

Българска.

Дата на раждане:

25 Септември 1970г.

Пол:

Мъж.

 

Предпочитана длъжност / Сфера на работа:

Преподавател в средното образование.

 

Професионален опит:

Дати:

01 Септември 2002 →

Заемана длъжност или позиция:

Преподавател по биология и здравно образование.

Основни дейности и отговорности:

Обучение и възпитание в горен гимназиален курс. Работа по проекти по Европейски образователни програми, МОН, МЗ, ДАМС.

Име и адрес на работодателя:

СОУ „П.Кр.Яворов”

бул „България” № 136, 4003 Пловдив (България).

Вид на дейността или сферата на работа:

Образование.

Дати:

01/09/2001 - 01/04/2002.

Заемана длъжност или позиция:

Кординатор.

Основни дейности и отговорности:

Писане, управляване и отчитане на проекти, организиране на национални младежки образователни лагери.

Име и адрес на работодателя:

Център "Образование за демокрация"

ул. «К. Фотинов» № 15, 4000 Пловдив (България).

Вид на дейността или сферата на работа:

НПО.

Дати:

01 Май 2000 - 31 Август 2001.

Заемана длъжност или позиция:

Художествен ръководител и режисьор на МРТ «Перпетуум ромиле».

Основни дейности и отговорности:

Работа по проект финансиран от Европейския съюз чрез фондация "Развитие на гражданското общество".

Име и адрес на работодателя:

Сдружение ОМС.

ул. "Константин Фотинов" №15, 4000 Пловдив (България).

Вид на дейността или сферата на работа:

Театър, образование и обучение, работа с малцинства.

Дати:

01/03/1995 - 01/04/2001.

Заемана длъжност или позиция:

Специалист и експерт.

Основни дейности и отговорности:

Специалист младежка дейност, Връзки с обществеността, Социално-помощна дейност , Експерт – работа с бежанци.

Име и адрес на работодателя:

Областен комитет на Български Червен кръст – Пловдив

ул. “Кракра” № 6, 4000 Пловдив (България).

Вид на дейността или сферата на работа:

Международна хуманитарна организация Благотворителност, работа по проекти и програми, работа с доброволци.

 

Образование и обучение:

Дати:

01 Октомври 1990 - 27 Юли 1996.

Наименование на придобитата квалификация:

Учител по биология и химия.

Основни предмети/застъпени професионални умения:

Магистър по биология и химия.

Име и вид на обучаващата или образователната организация:

Пловдивски университет„Паисий Хилендарски” ( университет)

ул. "Цар Асен" 24, 4000 Пловдив (България).

Ниво по националната или международна класификация:

Висше образование - магистър.

 

Лични умения и компетенции:

 

Майчин (и) език (езици):

Български.

 

Чужд (и) език (езици):

 

Самооценка:

Разбиране.

Говорене.

Писане.

Европейско ниво (*).

Слушане.

Четене.

Участие в разговор.

Самостоятелно устно изложение.

Руски.

 

B2

Самостоятелно ниво на владеене.

B1

Самостоятелно ниво на владеене.

B1

Самостоятелно ниво на владеене.

B1

Самостоятелно ниво на владеене.

B1

Самостоятелно ниво на владеене.

Английски.

 

B1

Самостоятелно ниво на владеене.

B1

Самостоятелно ниво на владеене.

B1

Самостоятелно ниво на владеене.

B1

Самостоятелно ниво на владеене.

A2

Основно ниво на владеене.

 

(*) Единни европейски критерии за познания по езици:

 

Социални умения и компетенции:

1995 Ръководител на проект “Живот без СПИН”, финансиран от КМФВС – София.

1995 – 1996 Изготвяне на специализирана програма за училища “Профилактика на СПИН”.

1996 Защита на програмата “Профилактика на СПИН” в ПУ “Паисий Хилендарски”.

1996- 1997 Обучаваш на тренинги по оказване на Първа долекарска помощ. Обучаващ на Младежки Авариен екип към ГЗ.

1996 Координатор на проект “За един по-сигурен свят без СПИН” финансиран от UNDIPI и UNAIDS.

 

Организационни умения и компетенции:

- Участие в тренинг по швейцарски проект “Обучение за работа с деца в социално-помощни заведения” в Пловдив – 1993 г.

- Участие в семинар по институционално укрепване в Бавария – 1995 г.

- Участие в обучение “Доброволна работа, мотивация, групова динамика, конфликти, психодрама” в Швейцария – 1996 г.

- Участие в дву модулен тренинг “Обучение на младежки лидери”, организиран от Център “Отворено образование” – София, в гр. Приморско -1997 г.

- Участие в четири модулен тренинг за младежки лидери и “Управление на НПО”, организиран от Сдружение “Център Образование за демокрация” – 1997 г.

1997 – 1999 Координатор по проект „Докосвайки реалността” на UNAIDS към ООН

2004 Ръководител на екологичен проект “Син флаг 2004”, финансиран от Канадското посолство в Румъния

2005 Ръководител на проект: Европа в картини/картони, финансиран по Програма «Европа 2003»

2005 Ръководител на проект: Докосвайки реалността.- К7 “Превенция на HIV/ СПИН”

2005 Ръководител на проект: “Пътешествие в страната на здравето”- К7 “Превенция на HIV/ СПИН”

2006-2007 Ръководител на проект: “Мисия зелен лист”- финансиран по Програма МАТРА – Холандско посолство - България

2006 – 2008 Ръководител на проект: “Reclamo pro europa cogitans” по Програма „Учене през целия живот”, секторна програма Коменски.

2007-2009 Ръководител международен проект JUDGE – Juvenile Delinquents Guided Education – Младежка агенция за образование и културен обмен, Брюксел

 

Компютърни умения и компетенции:

MS Office, Internet explorer, Powerpoint.

 

Артистични умения и компетенции:

1997 – 2001 Изпълнителен директор на вестник “Ентусиаст”.

1999 Координатор по проект към фондация “Европейски месец на културата – Пловдив ` 99”.

2000 Ръководител и режисьор на Младежки ромски театър “Перпетуум Ромиле” по проект на Сдружение “Обединени младежки съвети” – “Младежки ромски театър”.

1999 Ръководител на проект “Младежки ромски театър” институционално укрепване, финансиран от Култур Контакт Австрия.

2000 Ръководител на проект “Младежки ромски театър – „Нови хоризонти”.

2005 Ръководител на проект: Утре започва от днес., финансиран от ДАМС – издаване на училищен вестник «Импулс».

2005 Ръководител на проект: Пет години МРТ „Перпетуум Ромиле”. Финансиран от «Отворено общество» Будапеща

2004 Основател и ръководител на Учебен сатиричен театър «Европа зад кулисите» при СОУ «П.Кр.Яворов» - Пловдив

 

Други умения и компетенции:

1996 Обучаващ на тренинг “Профилактика на СПИН и превенция на наркомании” в гр. Кюстендил.

1997 Обучаващ и фасилитатор на обучение за обучаващи по проекта “Докосвайки реалността” на UNAIDS към ООН, два модула в Банкя – 1998 г.

2006-2007 Координатор за СОУ “П.Кр.Яворов” по проект на Национална асоциация “Дебати”: “Съдебната система през погледа на младите хора”.

2006-2007 Координатор на общински проект: “Не ходи по острието”.- К7 “Превенция на HIV/ СПИН”.

2006 Координатор за СОУ “П.Кр.Яворов” за Програмата eTwinning.

2007-2008 Консултант по проект „Европа зад кулисите и между редовете”, Национална програма на МОН „ Училището – територия на учениците” – Извънкласни дейности.

2007-2008 Координатор на общински проект: “Отговорността на разума”.- К7 “Превенция на HIV/ СПИН”.

2007-2009 Ръководител международен проект JUDGE – Juvenile Delinquents Guided Education – Младежка агенция за образование и културен обмен, Брюкс.ел.

2010 – 2012 Ръководител международен проект Through Theatre To Talents, по Програма “Леонардо”, Център за развитие на човешките ресурси

2013 – Координатор международен проект “Through theater to inclusion” – 2013 – Programme Youth in Action.

2014 - Координатор международен проект по Programme Youth in Action, проект  "Fit into society”.

 

Свидетелство за управление на МПС:

B

 

Публикации и статии:

 

Допълнителна информация:

 1996   - Дипломна работа "ИЗГОТВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА “ПРОФИЛАКТИКА НА СПИН”.

 

 2005 - ИНТРОСПЕКТИВЕН ПОДХОД, ОПТИМИСТИЧНОТО МИСЛЕНЕ И ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ У УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ.

 

  2012 - ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ВИДОВИЯ СЪСТАВ, ЕКОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВО КОМАРИ (CULICIDAE) В  ГРАД ПЛОВДИВ -“Двадесет и втора

             международна научна конференция,  Стара Загора, 5-6 юни 2012 г.

 

  2013 – ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ВИДОВИЯ СЪСТАВ И ДИНАМИКА НА СЕМЕЙСТВО КОМАРИ (CULICIDAE) В  ГРАД ПЛОВДИВ - Втора Научна Конференция по Екология  по  

             повод 25 годиниот основаването на Катедра „Екология и опазване на околната среда“,Биологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“;  01-02 ноември 2013,

             гр. Пловдив.

 

 2014 - ПРОУЧВАНЕ НА ВИДОВИЯ СЪСТАВ НА КОМАРИТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО CULICIDAE В ГРАД ПЛОВДИВ -  “Двадесет и четвърта международна научна конференция, посветена на 70    

            години от основаването на Съюза на учените в България”; Стара Загора, 5-6 юни 2014 г.

 

Членство в Съюза на биолозите в България:

 

• ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – ПЛОВДИВ; НИКОЛАЙ ПОПОВ.

• СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ РАБОТЕЩИ С ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ – ЦОНКА ЖИГОВЕЧКА.

• НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ДЕБАТИ – ТРЕНДАФИЛ МЕРЕТЕВ.

Галерия на Танчо Агушев
Изпрати съобщение
до Танчо Агушев
Докладвай нередност

Подобни профили
Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ