verified
plus

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Училище

Краводер, България
С потенциала на над 140 годишната си история ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" да продължи да се развива като училище с добра материално-техническа база и квалифицирани учители, в което учениците да получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот. Учениците, завършили нашето училище да могат да реализират в максимална степен своите житейски планове, като зачитат правата и не накърняват правата на другите.
Език на преподаване:
Български език
Профилът е:
Прегледан: 2822 пъти
Посетители: 1103
Последно онлайн: 28.03.17
С разширено изучаване на
Допълнителни характеристики на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
Начално училище
Основно училище
Допълнителна информация и професионален опит за Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Основни цели:

·        Устойчив растеж и утвърждаване специфичния облик на училището, развиващи потенциала на всеки ученик с възможност за пълноценна социална реализация;
·        Формиране потребности, интереси и нагласа за учене и самоусъвършенстване през целия живот;
·        Повишаване на авторитета и социалния статус на учителите;
·        Осигуряване на продължаващо образование за учители, ученици и граждани;
·        Изграждане на физически и морално здрави, дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;
·        Формиране на чувство за принадлежност  към училището;

 

Мисия на училището:

В центъра на грижите ни е детето. Мисията на образованието в ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” е учениците да получат пълноценни знания, да се изградят като свободни и морални личности, да развиват творческите си заложби и изяви, да формират добро физическо здраве.

 

Визия на училището:

С потенциала на над 140 годишната си история ОУ «Св.Св.Кирил и Методий” да продължи да се развива като училище  с добра материално-техническа база и  квалифицирани учители,  в което учениците да получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот.
Учениците, завършили нашето училище да могат да реализират в максимална степен своите житейски планове, като зачитат правата и  не накърняват  правата  на другите.

 

Приоритети:

Повишаване на интереса на учениците към учебен труд и практическа  реализация на знанията и уменията. Акцентиране върху ученето „чрез правене”, използване на иновативни техники в преподаването;
Надеждна  комуникация с родителите на учениците и осигуряване на редовна и позитивна обратна информация чрез общи и индивидуални родителски срещи и използване на разнообразни форми за информиране;
Работа по гражданското образование и възпитание с цел изграждане на подкрепяща среда и редуциране на нежелателното поведение на учениците;
Утвърждаване на формите за традиционни за училището дейности:  състезания, празници, посещения, екскурзии и др. в партньорство с образователни институции, родители, УН, извънправителствени организации, бизнес партньори и др.;
Акцентиране върху използването  на съвременни методи и ИКТ в  преподаването.

Материално-техническа база:

Извършен ремонт по НП "Оптимизация на училищната мрежа". Модерно оборудвани класни стаи, компютърен кабинет. Учебна работилница по дървообработване, кабинет по шивачество.

 

Върви към мощната Просвета!

Галерия на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище
Основно училище
Основно училище
Основно училище

Регистрирайте се или влезте с Вашия профил
Изпрати съобщение
до Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
Докладвай нередност

Отзиви


Подобни профили
Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ