verified

Петко К. Tutor

Ямбол, България
Учител по английски език в град Ямбол. Езикът е като песента, която учат птиците от родителите и приятелите си. Това става несъзнателно при тях, както и при малките деца, като слушането играе голяма роля. Въпреки това, този метод отнема повече време и изисква езикова среда. По тази причина аз използвам по-съзнателен подход, а именно богати граматики, съчетани с интригуващи и забавни истории, от които допълнително се научават думи и изрази, както и дейности свързани с общуване и разбиране на езика.
Place:
Online
In teacher's house
Student's place
Public place
Teaching language:
English
Bulgarian
Experience:
over 10 years
Profile is:
Views: 5852 times
Visitors: 2731
Last online: 17.03.23
Преподава по Teaching Price

English lessons and courses

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
grade 5 - 8
grade 9 - 12
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
10 lv.
60min.

Bulgarian lessons and courses

Students
Adults
Beginners
10 lv.
60min.
Education City Specialty Degree Class
ПУ "Паисий Хилендарски" Пловдив Английска филология Бакалавър 2005
Certificates and diplomas на Петко К.
Петко К.

Регистрирайте се или влезте с Вашия профил
Additional information and experience за Петко К.

     Обясненията са кратки, точни и ясни, без излишна информация. Обяснявам там, където е подходящо, съпоставям и задавам допълнителни въпроси, за да се осъзнае по-цялностно материалът и да се уверя, че клиентът е научил преподаденото.

     Давам толкова допълнителни материали, колкото са нужни за разбирането на тематиката. Обемът на думи, скоростта преподаване и съотношението на елементите в подхода на обучение зависят от нуждите и времевите и заучаващи възможности на клиента. Най-лесни са упражненията и въпросите, след това преводът, преразказът и проговарянето.

     Преподавал съм английски език три години в държавни училища от 5 до 12 клас и съм работил в езикови центрове. Пиша есета на свободна тематика.

 

     Онлайн уроци: 10 лв/60 мин

    

     I have taught three foreign students Bulgarian in English. My parents are аlso teachers in Bulgarian language and Literature. I also have a score of 5.75 out of 6 on an university exam on Bulgarian language.

     I am an English teacher in Plovdiv city. Language is like the song that birds learn from their parents and friends. This happens unconsciuosly, the same way it happens with children. Listening plays an essential role. However this method takes more time and requires a language environment. Therefore I use a more intentional method by using rich grammar books, combined with intriguing and entertaining stories that one can learn additional words and phrases from, as well as speaking and listening activities.

     Тhe explanations are short, exact and clear, no unnecessary information. I explain where necessary, juxtapose and compare, I ask additional questions so the material could be comprehended more thoroughly and to make sure that the client has learned what's been taught.

     I give as much additional material as needed for the understanding of the matter. The volume of words, speed of learning and the proportion of the elements in the teaching method depend on the needs, learning and time capabilities of the client. The exercises and the questions are the easiest, then it's the translations, the ability to retell a story and the speaking.

     I have taught English for three years in public schools from fifth up to twelfth grade students and worked in language centres. I write essays on random topics.

 

     Online Lessons: 10 lv/60 min

Изпрати съобщение
до Петко К.
Докладвай нередност

Подобни профили
Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ