Register
5.0
image
0876 480 788
Изпрати съобщение
 
verified
plus
УЧИТЕЛИ БГ дава възможност на всички потребители
да се свързват безплатно до 20.04.2020 г.

Частно средно училище Петко Р. Славейков School

ул. „Средорек“ 3 , 1619 София, България map
0876 480 788; 02 957 1744
Нашата цел е да издигнем следващото поколение лидери в сферите на образованието, политиката и бизнеса, на основата на християнска етика и духовни ценности, в контекста на партньорство с родителите и личния пример на преподавателите.
Teaching language:
Bulgarian
Profile is:
Views: 1056 times
Visitors: 556
Last online: 15.07.19
With advanced study of
Extra skills на Частно средно училище Петко Р. Славейков
Additional information and experience за Частно средно училище Петко Р. Славейков

Учебен процес.

 

Сигурност и елитно образование, съобразно индивидуалните потребности на децата, програмата на МОН и стандартите на Европейския съюз
паралелки до 12 ученици
разширено изучаване на английски език
целодневна организация на учебно-възпитателния процес от 8.00 до 17.00 часа
подготвителен клас – плавен преход от детска градина към първи клас с хармонично балансирани часове  за обучение и игри
творческа работа по авторски и национални проекти
организиране на зелени, бели и сини училища
ваканционни лагери у нас и в чужбина, даващи възможност за практикуване и усъвършенстване на чуждоезиковото обучение

 

Училището осигурява и:

-   собствен транспорт – по определени маршрути.
-   разнообразна храна за обяд.
-   квалифицирано медицинско обслужване.

 

Визия.

- Утвърждаване на ЧСУ 'П. Р. Славейков" като конкурентноспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
- Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив. Обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.
- Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на ОП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

 

Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу зачестилите прояви на агресивност и насилие в българското общество.

 

Цели.

 

- Издигане и утвърждаване престижа на училището като институция, която осигурява качествено образование и възпитание и дава шанс за пълноценна и социална интеграция на - деца в риск и деца със специални образователни потребности.
- Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
- Ускорено и ефективно изучаване на английски език.
- Осигуряване на условия за физическо, психическо, нравствено и социално развитие на подрастващите.
-Повишаване квалификацията на учителите.
- Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.

 

Стратегии.

 

- Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците. Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
- Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
- Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.
- Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
- Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.
- Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

Gallery на Частно средно училище Петко Р. Славейков
Изпрати съобщение
до Частно средно училище Петко Р. Славейков
Докладвай нередност

Отзиви


Подобни профили
Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ