platinum
verified
plus

Eva Zarika, PhD - Ева Зарика Tutor

София център, София, България map
Парк Заимов, Борисова градина, Градска градина
0897 963 305
Езици (английски, български, немски, френски), социални умения, ефективно учене и взимане на изпити, постигане на цели, интегрална практическа психология за личен и професионален успех, йога и коучинг. По телефона, с видео връзка, при мен, при вас, на разходка, на кафе, в парка или на планина. Възможност за ежедневни мини уроци (вкл. 2-5 мин.), създаване на карта на езика, оригинален подход самостоятелно или като допълнение към стандартни уроци, урок за полиглот и т.н. 0897963305, evazarika@gmail.com
Place:
Online
In teacher's house
Student's place
Public place
Teaching language:
English
Bulgarian
German
Experience:
over 10 years
Profile is:
Views: 16259 times
Visitors: 2426
Last online: 20.03.23
Преподава по Teaching Price

Neurotraining

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Cognitive development Lessons

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Psychology lessons and courses

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Sport education lessons and courses

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

English lessons and courses

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Bulgarian lessons and courses

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Emotional Intelligence Classes

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Games and activities for children

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.

Healthy eating lessons

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Social skills lessons

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Early childhood development Lessons

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Development of the mind lessons

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Suggestopedia and Suggestology lessons

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Montessori training and upbringing

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.

Preschool education lessons

Preschool
1 - 4 years
5 - 8 years
45 lv.
45min.

Home education lessons

grade 1 - 4
1 - 4 years
5 - 8 years
45 lv.
45min.

Bulgarian language lessons and courses

45 lv.
45min.

Meditation

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Personal development Classes

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Coaching lessons

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Stretching lessons

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Computer Literacy lessons and courses

Preschool
grade 1 - 4
1 - 4 years
още »
5 - 8 years
45 lv.
45min.

German lessons and courses

Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
още »
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
45 lv.
45min.

French lessons and courses

Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
още »
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
45 lv.
45min.

Maths lessons and courses

Preschool
grade 1 - 4
1 - 4 years
още »
5 - 8 years
Beginners
45 lv.

Keyboarding Lessons

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Meditation Dance Lessons and Courses

Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
още »
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
45 lv.
45min.

Healthy eating lessons

Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
още »
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
45 lv.
45min.

Expressive Dance Lessons and Courses

Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
още »
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
45 lv.
45min.

Yoga lessons

Candidates high school
Graduates - Exams
Candidate students
още »
Preschool
grade 1 - 4
grade 5 - 8
grade 9 - 12
1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
45 lv.
45min.
Education City Specialty Degree Class
Медицински университет София Клинична психология Доктор
LMU Мюнхен Невро-когнитивна психология Магистър
Certificates and diplomas на Eva Zarika, PhD - Ева Зарика
Additional information and experience за Eva Zarika, PhD - Ева Зарика

For English see below!

 ***

С удоволствие ще съдействам на Вас или на Вашето дете по пътя на здравето, красотата, щастието и успеха. 

За едно радостно преживяване с многобройни ползи за бъдещето, благодарение на неусетно усвояване на ключови житейски умения за по-лесен и приятен живот.

Ако и Вие обичате природата, ученето, науката, движението и/или здравословния вдъхновяващ живот, можете да ми се обадите сега. 

 

 Ева Зарика,

Доктор по психология,

Професионален слушател, обучител и ментор: тел.

0897963305,

evazarika@gmail.com

 

Новини:

Тази есен предстоят серия от интензивни курсове за деца, възрастни и семейства, включващи практики от йога като начин на живот, включително пози, медитации, диета, канго йога, йога и дихателни техники по време на разходка.

За по-спокойно и здраво общество, за повече добродетели, умения и навици за успешен и щастлив живот.

Стипендии за отличници и обучители.

За кандидатстване и записвания:

evazarika@gmail.com

0897963305

***

Как?

С добро настроение, приветливост, обич, креативност и познания, вдъхновявам и обучавам малки дечица на успешни родители! 

В работата ми помагат добре развита интуиция и умения за импровизация. В преподаването ми се вплитат древни практики и мъдрост, заедно с последни научни открития.

Държа на интегралния индивидуализиран подход според специфичните интереси и таланти на детето. Прилагам разнообразни игрови техники, включващи изкуство, технологии, разходки, смях...   

Какво?

Приятно приключение за неусетно овладяване на най-важните житейски умения за здраве, вътрешна и външна красота, щастие, вътрешна хармония и хармонични взаимоотношения, постигане на цели, свободно и ефективно себеизразявате на български, английски или немски език, бързо писане на клавиатура, бързо смятане, буквени партита, игри за звезди, празненства за отличници! 

 

За мен

Съавтор съм в над 100 научни публикации. 

Усилено се обучавам и работя по специалността си над 25 години (още от 8-ми клас). Като стипендиант съм участвала в многобройни международни интердисциплинарни проекти на 4 континента, в над 10 държави, в топ университети.

Очаквам с нетърпение да се запознаем и да видим дали ще сме добър тандем! Кандидатствайте сега.

***

Детайли

***

Изготвям индивидуализирани тясно специализирани, интердисциплинарни или многоезични програми за отличници, успешни професионалисти, екипи или семейства с високи цели.

За любителите на новото, необичайното, последния "писък на модата" в образованието и психологията, за хипстъри, творци, за държащи на своята уникалност и ценители на екстра услугите, бонусите, изненадите, топ науки, технологии и изкуства, фюжън, алтернатвно и проект-базирано обучение мога да предложа нещо изключително специално, което е вдъхновено от 25 години опит със световни лидери и международни екипи в топ университети!

***

Допълнителна информация за хора, които обичат иновациите, искат да пестят време и да инвестират, за да получат най-доброто, най-новото и най-ефективното! За тези, които уважават науката и искат максимално бързо да се възползват от научните открития, за да подобрят живота си. За тези, които избират логика пред традиция и имат смелостта да търсят отвъд конвенционалното. За тези, които следват интуицията, обичат необикновеното и вярват в чудеса. За тези, които искат да променят света.

***

Здравейте, г-жо или г-н Родител!

Здравейте, семейство!

Здравей, мило дете!

Здравей, драги ми Смехурко!

Искам да направя една специална покана за кратка, но важна среща!

Мога да помогна на Вас или Вашето безценно детенце да се докосне до едно безценно вълшебно сандъче, от което изникват знания, умения и стратегии за по-лесен и приятен живот. Очаква Ви ключ към живот, в който здравето, любовта, хармонията, компетентността и постигането на целите с лекота са нещо съвсем естествено.

Сега е моментът за действие! Когато знаем кода и вълшебните думички, всичко става с лекота. Тогава свикваме да бъдем от онези чудаци, на които всичко все им се подрежда ей така, сякаш на шега!

Ще се радвам да се запозная с Вас или с Вашето дете! Вероятно може да бъдем добър тандем по време на едно пътешествие из науките за мозъка и позитивните емоции! Очакват ни безброй съкровища, информация, до която науката вече е достигнала и само чака да бъде грабната от някой умник, който иска да създава чудеса... 

И понеже щастието води до успех, за да бъдем много успешни, всичко ще правим с много веселие, добро настроение и игри.

Аз съм Елфче, което обича децата и хората, запазили детското в себе си! Биологичната възраст няма значение! Радвам се на блясъка в очите, когато някой разцъфтява щастлив! 

Вече съм научила доста неща. 

Например, че най-добрият учител е споделеното преживяване с експериментиране, творчеството, движение и смях. А също и че най-хубавата обстановка е на открито и сред зеленина, а най-ценният учебник е действителността. 

Да го кажем на психологичен език, обожавам да виждам как потоци от информация се запечатват в малките главички и остават дълбоки следи в епизодичната памет. Очичките се въртят, мозъчето мисли ли, мисли и после има "Аха!", или "Ааааа"...

Има толкова много аспекти на практическата интелигентност и толкова силни страни, които могат да се култивират. 

С анализ, предприемачество, правене на добри дела и какво ли още не, по време на ролеви игри, танци, йога, рисуване, шиене, разходки, обикаляне по магазини, книжарници, театри, изложби, концерти, фестивали, на хамака, под хамака, на тревата, в гората, до фонтана, в планината, там, където си решим, все ще се повеселим!

С интегрален подход, по пътя ще се съберат най-разнообразни съкровища според Вашите предпочитания и/или интересите на детето.

Предлагам безброй възможности за Вас или Вашето малко добродушно елфче (0+). 

Имам цяла съкровищница за любознателни откриватели с мек нрав и силен дух.

Малко повече за мен:

Мил, весел, спокоен и добър човек, изпълнен с ентусиазъм и идеи. 

Пътуващ учител и психолог, коуч, ментор, професионален слушател, изследовател и автор с богат международен опит, добро образование и умения за постоянно самоусъвършенстване.

Основни теми:

Приложна психология, коучинг, умения за ефективно учене, четене, взимане на изпити и постигане на цели

Езици (английски, немски, френски, български за деца, чужденци и българи в чужбина)

Ранно детско развитие, четене, смятане, образователни игри, социално и емоционално учене, писане по десетопръстната система (кибординг) за бебета и прохождащи

Инегрално развиване на практическа интелигентност:  

Социална и емоционална интелигентност

Важни добродетели

Базисни когнитивни (познавателни) умения 

Практически умения 

Витална интелигентност

Езикова интелигентност

Дигитална интелигентност

Научна интелигентност

По-надолу има по-детайлни описания

Формат:

Обученията са онлайн, по телефона, на разходка, на открито, в парка, на детската площадка, на пазар, на парти и рожден ден, с театър, рисуване, шиене и т.н. по идеи на участниците.  

ЦЕЛ

За ранно детско разцъфтявяне (flourishing), създаване на таланти и щастливци, развиване на навици и умения за личен и професионален успех

Моята роля е да допринасям за хармонично развитие с усвояване на важни за живота навици и умения. Чрез култивиране на богат вътрешен свят, посяваме семенцето за здраве, красота, хармония, обич, късмет, постижения и финансова свобода!

Допълнителни специализирани програми за

деца и таланти (биологичната възраст няма значение),

деца на необвързани или соло родители,

деца на чужденци в България и българи в чужбина,

за деца билингви и (бъдещи) полиглоти

За бебета (0+) и деца до 9 години

ПОДХОД

Оригинален, холистичен, индивидуализиран, сериозен и развлекателен подход, базиран на:

доказателства (evidence-based),

научни открития,

богат опит с

дългогодишни

международни

интердисциплинарни

колаборации,

обучения и

проекти на

4 континента,

в 9 държави и

към 6 топ университета -

2 в България и

4 в чужбина,

със световно признати авторитети, включително декан, президенти на международни асоциации и екип на нобелов лауреат.

 

КАК?

Ефективно

Лесно,

Фантасмагорично

Чудно

Ентусиазирано

КАКВО ПРАВИМ?

Бъбрим, играем, смеем се, пеем, пишем, танцуваме, рисуваме, празнуваме, разхождаме се, посещаваме галерии, музеи, театри, концерти, и какво ли още не, все е приятно, полезно и се чувстваме много добре

ЗА КОГО

За

ЕЛФчета и

Чаровни

Ентусиасти! 

За малки вълшебници, феи и супергерои,

За новородени 0+, бебета, прохождащи мъници, малки деца, ученици и студенти, професионалисти и пенсионери, биологичната възраст няма значение!

За родители с високи цели, 

щастливци и таланти,

мечтатели,

реалисти,

оптимисти,

радостни перфекционисти,

добродушни скромни нинджи,

воини на светлината,

борци за свободата,

влюбени, разлюбени,

хора всякакви,

обичащи децата

 

ИЗВОД

Нека да се чуем,

целта да изясним,

план да обобщим

и с действия добри,

върхове да покорим!

ОБОБЩЕНИЕ

Мозъка ще опознаем,

силите ще впрегнем дружно, 

Весело ще се развихрим,

И ще станат чудеса!

 

ЗА ПОЛЗИТЕ 

Трениране на мозъка и повишаване на когнитивните възможности - подобряване на концентрацията, скоростта на обработка на информацията, паметта, логическото и абстрактно мислене, въображението, креативността, планирането, уменията за взимане на решения, бързо четене, ефективно учене, ползотворно удовлетворяващо постигане на цели.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ето и списък с част от темите на моите консултации и курсовете, които разработвам и преподавам:

Романтична интелигентност

Финансова емоционална интелигентност

Ефективно учене

Кибординг

Взимане на изпити

Развиване на интуицията

Медитативни танци

Четене на приказки

Емоционално учене

Подготвяне на презентации

Провеждане на научно изследване

Писане на научни разработки

Невронауки

Позитивна психология

Двигателна интелигентност

Превенция на деменция

Витална интелигентност

Организация на пространство

Поддържане на здравословно тегло

Психофизическо самоусъвършенстване

Преподаване по телефона

Чуждоезиково обучение по телефона

Телефонен тренинг за успех

Уроци за полиглоти

Танц импровизации

Танц синхронизация

 Интегрално развитие:

ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЛЗИТЕ И УМЕНИЯТА, които се развиват:

Социална и емоционална интелигентност

Управление и разпознаване на емоциите, 

Култивиране на позитивни емоции и качества като радост, ентусиазъм, спокойствие, смелост, самочувствие, усещане за вътрешна сила, запазване на самообладание, приемане, отстояване на граници, обич, благодарност, прошка, състояние на поток, 

Разпознаване и ефективно себеизразяване с помощта на невербалната комуникация

Използване на невролингвистично програмиране и други техники за управляване на подсъзнанието

Емоционална финансова интелигентност

Превенция на пристрастявания и хазарт

Развиване на умения за даване на ефективна обратна връзка, колаборация, работа в екип и лидерство 

 

Развиване на добродетели

Лоялност и коректност

Самодисциплина

Конфиденциалност

Доброта

Благородство

Усъвършенстване на базисни когнитивни (познавателни) умения като концентрация, наблюдателност, памет с мнемонични техники, логическо и абстрактно мислене, въображение, планиране, скорост на обработка на информацията

Развиване на практически умения като ефективно взимане на бързи решения, базирани на осъзнати аргументи и интуиция, поставяне на мини цели, релевантни за постигане на големи цели в синхрон с ценностите и дългосрочните планове, възможност за самостоятелна работа и инициативност, ефективно осъществяване на смислени цели

Витална интелигентност

Принципи и навици за здравословно хранене, движение, дишане, работа и сън

Психично здраве, психохигиена и превенция

Поддържане на добра физическа форма, включително гъвкавост, сила, координация, равновесие, издържливост, 

Базисна лична хигиена, грижа за кожа и коса

Облекло

Грижа за дома, интериорен дизайн за лесен и приятен живот

Езикова интелигентност

Ефективно четене и учене, 

Неусетно създаване на усет и обща култура за  чужди езици

Себеизразяване, презентиране и разбиране на български и английски език

Красиво ръкописно писане

Дигитална интелигентност

Писане на клавиатура с 10 пръста

Работа с модерни и класически приложения и програми

Научна интелигентност

Разбиране и писане на  научни статии

Правене и интерпретация на базисни статистически анализи

Създаване на схеми, графики и илюстрации

Подготовка на постери и презентации

Създаване на тестове, формуляри и анкети

Провеждане на интервюта и изследвания

 

 МЕТОДИКА

Авторска като ежедневно се доразвива и усъвършенства на базата на комбинация от различни традиции и последни научни открития.

Използват се научни открития и техники от:

Приложна позитивната психология,

Неврокогнитивна психология

Науките за мозъка, емоциите, движенията и ефективното учене,

Диференциална,

Квантова,

Клинична и консултативна и

Спортна психология

Психометрия

Позитивна психиатрия

Неформално образование

Сугестопедия,

Валфдорска педагогика,

Слънчева педагогика,

Монтесори,

Древни практики от интегрална йога:

- йога етика - грижа за себе си и другите, принцип за ненасилие

- йога диета,

- дишане (пранаяма),

- пози (асани),

упражнения за концентрация и медитация, включително с цел блаженство (ананда)

Йога за бебета

Мама-бебе йога

Йога на смеха

Взаимоучителен метод (peer learning),

Забавна наука, математика, биология, лингвистика

Учене чрез преживяване

Учене с приказки

Образователен театър,

Психодрама за деца

Танц терапия и медитация,

Ошо медитация

Ролеви игри,

Учене с проекти

Учене на открито

Учене за полиглоти

НЛП

Финанансова емоционална интелигентност по Кен Хонда

Организиране на пространства по Мари Кондо

И много други

 

 

******************************IN ENGLISH********************************************

Professional listener, PhD in psychology, an expert in effective learning

Phone Academy

Bulgarian for foreigners

Outdoor & online education for babies, toddlers, kids, youngsters & elderly

Keyboarding

Letter parties

Yoga

Coaching

 

Gallery на Eva Zarika, PhD - Ева Зарика
Изпрати съобщение
до Eva Zarika, PhD - Ева Зарика
Докладвай нередност

Подобни профили
Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ